Holičův brousek

ÚVOD

Výroba přírodních brusných kamenů má jednu velkou nevýhodu a tou je náročnost jejich dobývání a nemožnost garantovat kvalitu při velkých objemech v čase. Náročnost dobývání je dána složitostí vrstev (usazenin) hornin. Jednotlivé vrstvy vykazuji různou strukturu a tedy i různou schopnost pro použití jako brusný materiál. Pro vytěžení malé vrstvy kvalitního materiálů je třeba odtěžit spoustu materiálu okolo což je náročné jak v povrchové těžbě, tak zejména při hlubinném dobývání.


Dalším aspektem je kvalita. Po vytěžení jedné vrstvy kvalitního materiálu sousední „dobrá“ vrstva již nemusí mít shodné vlastnosti. Dalším problémem je homogenita a čistota přírodního materiálu. Z toho plyne nutnost vybírat / třídit kámen ne jenom při těžbě ale i při opracování. K tomu se dále přidávají i problémy s dopravou, opracováním a další souvislosti spojené s těžbou.
Hnacím motorem v hledání či zpracování materiálů je taky cena („ta je vždy až na prvním místě“). Jak uvádějí dobové materiály, „jsou levnější než přírodní kameny“.

Zmíněné vedlo ke snaze o využití uměle vyráběných materiálů, které se postupně objevovaly od počátku 19tého stol. To vedlo k průmyslové výrobě umělých brusných kamenů od přelomu od konce 19tého století. Jako perspektivní materiály se jevily korund (oxid hlinitý – Al2O3) a karborund (karbid křemíku SiC). Korund je na stupnici tvrdosti s č. 9 (Mohsovy stupnice), karborundum 9,3-9,5 což je vzhledem k č. 10 diamantu vysoká tvrdost a dostatečná pro výrobu brusných materiálů.

Uměle vyráběné abraziva se ujala a začala velmi rychle rozšiřovat a se zdokonalováním jejich výroby se začaly vyrábět v celé škále hrubosti aby nahradily přírodní kameny v celé šíři použití. Vznikaly tak brusné materiály kterým říkáme finišery které měli za úkol velmi jemné broušení/dobrušovaní nástrojů. Tak vznikly i účelové brusné kmeny pro potřeby holičů. Jejich cílem je udržování/ obnovování ostří.

HOLIČŮV BROUSEK

Skupina umělý brusných kamenů pro ostření břitev je dnes v angličtině označována jako „barber hone“ – holičův brousek. Jejich společnou vlastností je to, že mají velmi jemný povrch a tudíž malou schopnost odebírat materiál. Někdy jsou jejich brusné vlastnosti přirovnávány ke kamenům se zrnitostí 8-12 000 JIS. To znamená že se jedná o dokončovací kameny – finišery a jsou tudíž určeny o obnově ostří u břitev či v jiných rozměrech pro dokončení ostří dalších řezných nástrojů.

Typické holičské brousků jsou velká jemnost a jejich typický rozměr 2″x5″1/4 (cca 50 x 132mm). Existují ji rozměrově jiné brousky určené pro ostření břitev ale ty jsou spíše vyjímkou potvrzujícím pravidlo.

Ostření je na nich doporučeno pouze pár tahy na jednu stranu a brousí se na vodě, pěně, oleji či na sucho. Někde výrobci některé látky nedoporučují, to je pak individuální.

Knihy z historie důsledně varují, že nejsou vhodné pro učně ale pouze pro zkušené holiče, při špatném broušení lze vytrhat ostří! Důvod tohoto varování vyplývá z popisu použití u jednotlivých kamenů. Doporučuje se velmi malý přítlak a pouze 3-5 tahů po kameni. Zde se již každá chyba při broušení projeví.

Kameny, kterým se dále budu dále věnovat:

Sharpening Stones

SWATY

Průmyslové výrobě oxidu hlinitého z bauxitové rudy předcházelo využití korundu přírodní formě (smirek). Tím začal i v dobách minulých v našem C.K. mocnářství ve městě Maribor chemik Franz Swaty. Roku 1879 zakládá manufakturu Swaty na výrobu umělých brusiv. Činnost společnosti je zpočátku založena na výrobě lepených minerálních abraziv pro průmyslové využití. Po zvládnutí výroby z umělého korundu v počátku 20 století se objevují i jemné brusné kameny pro velmi jemné broušení nástrojů a mimo jiné i speciální kameny pro jemné dokončovací broušení dlát a brousky pro udržování ostří břitev. Výroba těchto kamenů probíhala min. do poloviny 20tého století (kameny značené Jugoslavia).

Kámen má většinou dvě drsnosti. Strana na které je vylisován nápis je drsnější, hladká strana je jemnější (Swaty), někde je uváděno, že se používá pouze strana bez nápisu.

Podle výrobce je možno na něm brousit s vodou, pěnou nebo i olejem.

Vintage Pike Swaty Barber Honing stone

SWATY Rapid

Toto provedení není kámen pro obtahování břitev ale je určeno pro obtahování řezných nástrojů. Jeho provedení co do brusného povrchu/ vlastností je ale shodné jako u kamenů určených pro břitvy, tak jej zde pro dokreslení uvádím.

The Swaty RAPID Sharpenind stone

Aloxite Razor Hone no. 200

Roku 1895 založil v Monongahela City, Pennsylvanii vědec a vynálezce Edward Goodrich Acheson The Carborundum Company. V témže roce ji přestěhoval k Niagarským vodopádům, kde měl k dispozici zdroj el. energie pro výrobu. Roku 1905 představil nové abrazivo, uměle zpracovaný (vyrobený) oxid hliníku pod názvem Aloxite. V Manchesteru zakládá 1913 dceřinou společnost Aloxite The Carborundum co. ltd. Manchester jejíž výrobek „Razor Hone no 200“ máme zde. Lze nalézt shodný kámen vyrobený v mateřské firmě v USA v Niagara Falls a tak označený.

Při použití dle doporučení výrobce, lze použít vodu, pěnu, ovšem nikoliv olej.

Aloxite Razor Hone no. 200

Aloxite superfine hone no. 200

Na zkoušku jsem měl možnost si zapůjčit i tento kámen. Jedná se novodobý výrobek The Carborundum Company či nebo její dceřiné společnosti jako předešlý kámen. Není označován jako kámen na břitvy (kupujícím to des již nic neříká) nicméně jeho rozměry a vlastnosti dávají tušit že pochází z linie těchto kamenů.

Použití bych typoval shodné s předchozím, a to s vodou nebo pěnou.

Aloxite superfine hone no. 200

Žádost o registraci ochranné známky EzyEdge podala 20.10.1905 společnost The Pike Manufacturing Company. Kořeny společnost Pike sahají do roku 1823. V roce 1932 ji po delší spolupráci odkoupila společnost Norton. Ta v současnosti spadá pod koncern Saint Gobain.

Pike EZY EDGE

V registraci ochranné známky EzyEdge je uvedeno, že ji Pike používá firma od roku 1903. Společnost Pike prodávala rovněž kameny Swaty jak pod označením Pike SWATY. Rovněž některé zdroje uvádějí, že ze surovin vyrobených SWATYm byly vyráběny brousky v jiných manufakturách. Podobnost s kameny Swaty je značná a je tedy možná i souvislost mezi Ezy Edge a kameny Swaty. Společnost Pike vyráběla rovněž další kameny pro broušení břitev pod označením KRYSTOLO.

Použití je doporučeno na sucho, s vodou nebo olejem. Nejlepší výsledky dosahuje s Pike´s STONOIL. Nepoužívat s pěnou!

Pike EZY EDGE Stone

Kresny´s Acerondum

K výrobci tohoto kamene nemám dosud žádné potvrzené informace. Nepodařilo se mi dohledat informace ani o výrobci ani o tajemném materiálu. Jeho textura je od pohledu odrazující, na pohled je vidět prohlubně a rozdíly v textuře. Neodpovídá to ani korudnu, ani karborundu. Textura je podobná či shodná s následně popsanými kameny, ze kterých se dozvíme pouze to, že má používat za sucha.

Kresny´s Acerondum stone

Porovnání se SWATYm, Kresny´s dole.

SWATY vs Kresny´s stones

Malý brousek

Jedná se o atypický brousek jak rozměrem tak i použitím. K výrobci tohoto kamene nemám dosud žádné potvrzené informace, tak že zde můžu pouze pár postřehů. Podle popisu z druhé strany je tento kámen určen pro obtahování za sucha! Žádná kapalina pro smáčení a vyplavování obroušeného materiálu. To je dosud jediný kámen se kterým jsem se setkal, určený pro finišování pouze za sucha. S tím je spojena další zajímavost, a to, že na kámen je nalepený návod. Je to provedeno tak, že se nepočítá s tím, že by se tento „návod“ měl sundávat.
Další věc, která je na tomto kameni zajímavá, je materiál. Ten je na pohled velmi podobný s Kresny´s Acerondum. To mě zatím vede k úvaze, zda nemůže jít o stejného výrobce.


Pro porovnání zde mám dva vzorky, jeden je nepoužitý a druhý nese stopy po používání. Při prvním pohledu je na nich vidět, že jejich materiál má rozdílnou barvu.

Aloxite stones
Brusné kameny

POVRCH

Zde je vidět, že Kresny´s a poslední dva kameny mají rozdílnou texturu.

SWATY Aloxite stones

BELSKY.BR

V současné době lze do této kategorie zařadit i české brousky BELSKY.BR. Jsou vyrobeny ze směsi oxidu hlinitého, oxidu zirkonia a oxidu křemičitého. V nejjemnějším provedení kvalitou historických předloh plně vyrovnají. Další informace doplním později.

O praktickém použití zase příště.

Listopad 2012

Na toto téma lze diskutovat na fóru https://forum.britva.cz/viewtopic.php?f=111&t=1259.